สินค้าทุกชิ้นในร้านยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % สอบถาม
โทร. 02 067 6839 หรือ 063 209 6313

AccessPoint

Access Point (แอคเซสพอยต์)

 

อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการกระจายสัญญาณ wireless (ไวร์เลส) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานตัวหนึ่งที่สามารถสร้างเครือข่ายไร้สายจากระบบเครือข่าย Lan (แลน) ได้ง่ายที่สุด แอคเซสพอยท์ทำหน้าที่กระจายสัญญาณออกไปยังเครื่องลูกข่ายที่อยู่ในรัศมีการกระจายสัญญาณโดยรอบ ซึ่งลักษณะของตัวแอคเซสพอยท์นั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่กับผู้ผลิตจะดีไซน์ให้มีรูปร่างหน้าตาแบบไหน แต่ที่เหมือนกันก็คือ AP (เอพี) จะมีช่องเชียบสายแลนเพียงช่องเดียวเท่านั้น ช่องดังกล่าวจะเป็นช่องที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือใช้เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คจากเครือข่ายแลนเข้ากับเครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อแบบไร้สาย การทำงานของ AP (เอพี) จะทำงานภายใต้มาตรฐานของ IEEE802.11 (ไออีอีอีแปดศูนย์สองจุดหนึ่งหนึ่ง) ซึ่งทำให้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานนี้สามารถใช้งาน AP (เอพี) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แอคเซสพอยท์จะมีเสาสัญญาณ 1 เสา และแอคเซสพอยท์ที่มีมากกว่า 2 เสา เพื่อให้การกระจายสัญญาณของ AP สามารถกระจายสัญญาณได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ควรเลือกซื้อแบบ 2 เสาขึ้นไป

พื้นฐานของ AP (เอพี) นั้นจะมีไฟแสดงสถานะอยู่ 3 สถานะ คือ
– ไฟ Power ไฟแสดงสถานะ เปิด ปิด
– ไฟ Link ไฟแสดงสถานะของสายแลนว่ามีการเชื่อมต่อหรือไม่
– ไฟสถานะ ACT ไฟแดงสถานะการส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ AP ไฟจะอยู่ในสถานะกระพริบตลอดเมื่อมีการใช้งาน

การใช้งาน AP นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้าเทียบกับอุปกรณ์ไวร์เลสชนิดอื่น ๆ เพราะการใช้งาน AP นั้นไม่ต้องมีการตั้งค่าอะไรมากมาย เพียงเสียบสายแลนและตั้ง IP ให้อยู่วงเดียวกับตัวโมเด็มก็จะสามารถใช้งานได้แล้ว

ประโยชน์ของ Access Point (แอคเซสพอยต์)

ประโยชน์ในการใช้งาน Access Point (แอคเซสพอยต์) คือความสะดวกสบายของผู้ใช้งานและผู้ติดตั้ง คือ เราสามารถนำอุปกรณ์ที่รับสัญญาณ wireless (ไวร์เรส)ไปใช้งานตรงไหนก็ได้ที่ AP อยู่โดยไม่ต้องเดินสายแลนไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่งจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายอีกด้วย สำหรับความสะดวกสบายของผู้ติดตั้งนั้นก็คือ Access Point (แอคเซสพอยต์) นั้นมีการติดตั้งที่ง่ายเพียงเราเลือกโหมดที่ต้องการใช้ตามลักษณะงานที่ไปติดตั้งพร้อมกันนั้นก็ตั้ง IP ให้อยู่ในวงเดียวกันก็สามารถใช้งานกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้แล้ว

Engenius AccessPoint  

 

การใช้งานเครือข่ายไร้สายหรือ Wireless นั้น นอกจากเราจะใช้มันเป็นตัวเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายหลักแบบมีสาย (Lan) หรือที่เราเรียกว่า Infrastructure Mode หรือการทำงานที่ Access Point ธรรมดาๆทั่วไปทำงานได้เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ด้วยแต่ละพื้นที่ ที่จำเป็นต้องการใช้เครือข่าย wireless อาจจะประสบปัญหาเช่น ความแรงไม่พอ ต้องการต่อ Outdoor Wi-Fi Hotspot ที่อยู่ในระยะไกล, ต้องการแชร์อินเตอร์เน็ตที่มาจากผู้ให้บริการ (ISP), ต้องการขยายพื้นที่ใช้งาน, ต้องการแชร์อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ หรือแม้แต่การ เชื่อมต่อแบบ Point to Point EnGenius ถือเป็นผลิตภัณฑ์ Wireless ที่มี Mode การทำงานให้เลือกมากที่สุดถึง 7 Mode เหนือกว่ายี่ห้ออื่นๆในระดับเดียวกัน รวมถึง ยังมีกำลังส่ง และภาครับสัญญาณวิทยุ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า อย่างเห็นได้ชัด (สามารถเปรียบเทียบได้จาก Transmit Power และ Sensiblility จาก Datasheet ซึ่งมีหน่วยเป็น dBm) Engenius AccessPoint แบ่งออกตามใช้งาน 2 แบบ ดังนี้

Engenius Access Point Indoor แบบใช้งานภายในอาคาร

 

 

Engenius Access Point Outdoor  แบบใช้งานภายนอกอาคาร 

 

Access Point POE 

 

สำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ที่เริ่มมีการติดตั้งอุปกรณ์ IT ภายในองค์กรเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเริ่มพบปัญหาในการเดินระบบไฟฟ้าและการใช้งานปลั๊กไฟที่เริ่มจะไม่เพียงพอและกลายเป็นอีกปัญหาในการออกแบบระบบ IT ต่างๆ เทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกออกแบบมาแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะก็คือ PoE และ PoE+ ที่เป็นที่แพร่หลายมานานแล้วในระบบเครือข่ายขององค์กร และเริ่มถูกนำมาใช้งานในธุรกิจขนาด เล็กหรือตามบ้านกันบ้างแล้ว ซึ่งเราจะมาแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีนี้กันอย่างรวดเร็วในบทความนี้ครับ

รู้จักเทคโนโลยี Power over Ethernet อย่างรวดเร็ว

 

ก่อนหน้าที่โลกเราจะมีเทคโนโลยี PoE นั้น การติดตั้งอุปกรณ์ IT หรืออุปกรณ์เครือข่ายใดๆ ต่างก็ต้องมีการเผื่อการเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟเอาไว้เสมอ ทำให้ในการใช้งานหลายๆ กรณีนั้นจะต้องมีการเผื่อไว้ทั้งสาย LAN
และสายไฟพร้อมๆ กัน ส่งผลต่อเนื่องให้การติดตั้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะอาจต้องเดินระบบไฟฟ้าเพิ่มสำหรับแต่ละอุปกรณ์ รวมถึงความรกของสาย LAN และสายไฟพี่มีจำนวนมากภายในอาคารหรือบนโต๊ะทำงาน
แนวคิดของ Power over Ethernet หรือ PoE จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อรวมการรับส่งข้อมูลและการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ภายในสาย LAN เส้นเดียวกันเลย ทำให้การออกแบบและติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ
นั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบไฟลงไปได้ และช่วยให้ปริมาณสายต่างๆ ภายในองค์กรลดลงไปด้วยเช่นกัน โดยอุปกรณ์ที่นิยมจ่ายไฟฟ้าด้วย PoE มีดังนี้
-IP Phone และระบบ Video Conference
-IP Camera หรือกล้อง IP CCTV
-Wireless Access Point
-อุปกรณ์ IP Decoder
-อุปกรณ์ Router บางชนิด
-อุปกรณ์ Network Switch ขนาดเล็ก
-นาฬิกา IP Clock ที่ประสานเวลากับระบบ NTP
-อุปกรณ์ Sensor, Controller, Meter และอื่นๆ ในระบบ SCADA และ Internet of Things (IoT)
-อุปกรณ์หลอด LED อัจฉริยะ และระบบควบคุมแสงไฟภายในอาคาร
-ระบบ Access Control สำหรับรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร เช่น ตรวจสอบบัตร, ลายนิ้วมือ, การ์ด และอื่นๆ
-ระบบ Point of Sale (POS) ขนาดเล็ก
จะเห็นได้ว่าจริงๆ แล้วก็ไม่ได้มีแต่อุปกรณ์ใช้งานในระดับธุรกิจหรือองค์กรเท่านั้นที่มีการใช้งาน PoE แต่อุปกรณ์ที่ใช้งานตามบ้านบางประเภทเองก็เริ่มมีการใช้งาน PoE บ้างแล้ว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ
จากระบบ Internet of Things (IoT) ด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้มาตรฐานของการจ่ายไฟผ่านสาย LAN นี้จะเป็นที่รู้จักสากลกันภายใต้มาตรฐาน 802.3af (PoE) ที่มีกำลังจ่ายไฟประมาณ 15.4 Watt และมาตรฐาน 802.3at (High Power PoE+) ที่มีกำลังจ่ายไฟประมาณ
30 Watt และรองรับการทำงานแบบ Backward Compatible กับ 802.3af ได้ ทั้งนี้ในการคำนวนใดๆ นั้นก็ต้องประเมินเผื่อความสูญเสียของกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการส่งผ่านสาย LAN เอาไว้ด้วยประมาณ 10%
ก่อนที่จะไปถึงอุปกรณ์ตัวรับพลังงานที่จะนำมาเชื่อมต่อ
สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถจ่ายไฟบนสาย LAN ด้วย PoE หรือ High Power PoE+ ได้นั้น ปัจจุบันมีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่

Engenius POE

 

อุปกรณ์ PoE และ High Power PoE+ Injector ที่ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ในการจ่ายไฟให้กับสาย LAN ทีละ 1 เส้นเท่านั้น

Switch POE

 

อุปกรณ์ Switch ที่รองรับการทำงานแบบ PoE และ High Power PoE+ โดยสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ผ่านสาย LAN ทีละหลายๆ เส้น

Access Point Controller

  

iBSG BOX iBSG (Intelligent Broadband Subscriber Gateway) คือโซลูชั่นสมบูรณ์แบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบมีสายและไร้สาย
ในอพาร์ทเมนต์ โรงแรม โรงเรียน หรือออฟฟิต โดย iBSG มีจะมีหน้าที่หลักเป็น Gateway เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ระบบบิลลิ่ง ระบบบริหารจัดการเครือข่ายขั้นสูงระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log Recorder) ให้เป็นไปตามพรบ. คอมพ์ 2550 โดย iBSG มีให้เลือกใช้ในรูปแบบ Software เพื่อไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ และแบบที่เป็นฮาร์ดแวร์สำเร็จรูป (iBSG The Box)ในปัจจุบัน iBSG ถือว่าเป็นระบที่ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างสูง และถือเป็นโซลูชั่น Internet Gateway ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศไทย

iBSG Care ขยายการรับประกันฮาร์ดแวร์ 1 ปี และ 3 ปี

iBSG License  50  150 350 850 User Concurrent Upgrade License

สนใจสินค้า ติดต่อสอบถาม โทร. 02 067 6839